Αναπροσαρμογές Επιτοκίων από την Τράπεζα Πειραιώς

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017, 15:21
Αναπροσαρμογές Επιτοκίων από την Τράπεζα Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε μείωση των επιτοκίων επιλεγμένων αποταμιευτικών προϊόντων και του online λογαριασμού που διαθέτει στους πελάτες της κατά 0,20%.

Σημειώνεται ότι τα επιτόκια των υπόλοιπων λογαριασμών ταμιευτηρίου, τρεχούμενων και μισθοδοσίας παραμένουν αμετάβλητα.

Οι ανωτέρω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 22.05.2017.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια μπορείτε να βρείτε στο δίκτυο καταστημάτων, καθώς και στην ιστοσελίδα της τράπεζας www.piraeusbank.gr.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017, 15:25