Αναπροσαρμογή επιτοκίων από την Ελληνική Τράπεζα

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011, 16:10
Αναπροσαρμογή επιτοκίων από την Ελληνική Τράπεζα
Την αναπροσαρμογή επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Τράπεζα.

Ειδικότερα:

  • το βασικό επιτόκιο χορηγήσεων διαμορφώνεται από 6,51% σε 6,58%
  • το βασικό επιτόκιο στεγαστικών δανείων από 5,01% σε 5,08%
  • το προνομιακό επιτόκιο χορηγήσεων από 6,01% σε 6,08%.
  • το βασικό επιτόκιο καταναλωτικών διαμορφώνεται από 10,65% σε 10,72%,
  • το επιτόκιο της πιστωτικής κάρτας Hellenicard VISA (κλασική) από 15,01% σε 15,08%
  • το επιτόκιο της πιστωτικής κάρτας Hellenicard VISA (χρυσή) από 14,51% σε 14,58%
Οι αναπροσαρμογές των παραπάνω επιτοκίων είναι αποτέλεσμα της αύξησης στο επιτόκιο Euribor τρίμηνης διάρκειας και ισχύουν από την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011, 16:10