Ανοίγει η κάνουλα της ΕΚΤ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014, 15:45


Σε εφαρμογή τίθεται από την Πέμπτη το πρόγραμμα TLTRO, το οποίο αφορά σε φθηνή χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών τραπεζών, στο πλαίσιο παροχής ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το εν λόγω πρόγραμμα σχετίζεται με τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και οι τράπεζες θα ελεγχθούν για τη διοχέτευση των συγκεκριμένων πόρων.

Για την Ελλάδα το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη αξία, διότι θα μπορέσει να διοχετεύσει καινούργιους πόρους στην οικονομία ή να αντικαταστήσει βραχυπρόθεσμο δανεισμό επιχειρήσεων, ο οποίος φέρει υψηλά επιτόκια, με μεσοπρόθεσμο δανεισμό ασφαλώς χαμηλότερων επιτοκίων.

Οι ελληνικές τράπεζες, μέχρι να επιλυθεί οριστικά το θέμα των «καλυμμάτων» που έχουν να διαθέσουν για τον σκοπό αυτό, θα αντικαταστήσουν και οι ίδιες ως έναν βαθμό τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό από την ΕΚΤ με μεσοπρόθεσμο.

Σύμφωνα με την «Ημερησία», οι εκτιμήσεις των διεθνών οίκων διαφοροποιούνται σχετικά με το ύψος της ρευστότητας που θα αντλήσουν τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως επίσης και σε ποια φάση του TLTRO θα εισέλθουν. Κάποιες από τις ελληνικές τράπεζες θα αντλήσουν τώρα ρευστότητα, ενώ άλλες αναμένεται να προχωρήσουν στην αντίστοιχη ενέργεια στις 11 Δεκεμβρίου, οπότε θα διενεργηθεί η δεύτερη φάση του προγράμματος.

Οι επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρομεσαίες αναμένουν αυτόν τον δανεισμό για να χρηματοδοτήσουν φθηνότερα τις δραστηριότητές τους.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα εισρεύσει στην ελληνική οικονομία ποσό άνω των 10 δισ. ευρώ, ενώ άλλοι οίκοι εκτιμούν ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν μπορεί να φθάσουν μέχρι τα 20 δισ.

Πιο συντηρητικές εκτιμήσεις κάνει στην παρούσα φάση η Nomura, η οποία διαμορφώνει το ύψος των φθηνών τετραετών δανείων που θα πάρουν οι ελληνικές τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο πλαίσιο της πρώτης και δεύτερης πράξης χρηματοδότησης του προγράμματος TLTRO, σε 6 δισ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των δημοπρασιών ανέρχεται σε έξι.

Οι εκτιμήσεις διαφοροποιούνται καθώς ακόμη δεν έχει γίνει ξεκάθαρο το ύψος των τίτλων που έχουν οι τράπεζες προκειμένου να τους θέσουν ενέχυρο για την παραπάνω χρηματοδότηση.

Συνολικά, η Nomura εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα πάρουν 250-300 δισ. ευρώ από τις δημοπρασίες του Σεπτεμβρίου και του Δεκεμβρίου, υπολογίζοντας ότι τα ποσά θα μοιραστούν σε αναλογία 40%-60%.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014, 15:47