Αντίθετος ο Μίχαλος στην ενιαία κλίμακα

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010, 19:44
Αντίθετος ο Μίχαλος στην ενιαία κλίμακα
«Δεν μπορεί, σε μια εποχή όπου η χώρα μας διψά για νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και επενδύσεις, να φορολογεί η κυβέρνηση τα μερίσματα με βάση την ενιαία κλίμακα της φορολογίας φυσικών προσώπων.

Στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων κυμαίνεται από 0% έως 30% ενώ στην Ελλάδα τα μερίσματα των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων θα φορολογούνται εφεξής με συντελεστή 40%, που είναι ο υψηλότερος σε σχέση με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Τάδε έφη, Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ, ο οποίος και διερωτήθηκε:

«Ποιος θα θελήσει κάτω από αυτές τις συνθήκες να επενδύσει στην Ελλάδα»;

Μιλώντας σε εκδήλωση του επιμελητηρίου για τις αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς με τον τελευταίο νόμο, ο κ. Μίχαλος ανέφερε ότι οι θυσίες δεν θα οδηγήσουν πουθενά, αν δεν στηριχθεί παράλληλα η οικονομική δραστηριότητα και η ανάπτυξη, διότι χωρίς ανάπτυξη δεν θα υπάρχουν έσοδα, ούτε για το κράτος ούτε για τους πολίτες και ο φαύλος κύκλος της ύφεσης και των ελλειμμάτων θα συνεχίζεται επ' άπειρον.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ παρέθεσε και στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων στην Αυστρία είναι 25%, στο Βέλγιο 10 έως 25%, στη Δανία 28%, στη Φινλανδία 28%, στη Γαλλία και στη Γερμανία 25%, στην Ιρλανδία 20%, στο Λουξεμβούργο 15%, στην Ολλανδία 15%, στη Νορβηγία 25%, στην Πορτογαλία 20%, στην Ισπανία 18%, στη Σουηδία 30% και στη Βρετανία 0%.

«Δεν μπορεί, σε μια εποχή όπου η αγορά λειτουργεί με μεταχρονολογημένες επιταγές, η κυβέρνηση να επιβάλει στις επιχειρήσεις να καταβάλουν όλες τις πληρωμές για ποσά άνω των 3.000 ευρώ, μέσω διατραπεζικών καταθέσεων.

Και βεβαίως, δεν είναι λογικό να επιμένει η κυβέρνηση μέχρι και την τελευταία στιγμή, στην επιβολή φόρου στις συναλλαγές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών».

«Η ελληνική επιχείρηση βρίσκεται στο σημείο που δεν αντέχει πλέον άλλα χτυπήματα. Κι αν δεν θέλουμε στους μήνες που ακολουθούν να δούμε ένα κύμα λουκέτων και απολύσεων, θα πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να ανοίξει τα μάτια της και τα αυτιά της στις κραυγές αγωνίας της αγοράς».

Οι προτάσεις του ΕΒΕΑ για το φορολογικό περιλαμβάνουν:

-Μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος, για τα αδιανέμητα κέρδη, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων.

-Χορήγηση κινήτρων, για συγχωνεύσεις και δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων.

-Καθιέρωση ενιαίου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από επιχειρηματικές δραστηριότητες εταιρειών, 20%.

-Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών, από 80% που είναι σήμερα σε 50%, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας.

-Να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να σχηματίζουν ειδικό αποθεματικό επενδύσεων τριετίας, το οποίο θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 80% των αδιανέμητων κερδών.

Το αποθεματικό αυτό θα φορολογείται κατά το σχηματισμό του με συντελεστή 5% και μετά την πραγματοποίηση των επενδύσεων, θα κεφαλαιοποιείται χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση. Σε περίπτωση που στο τέλος της τριετίας υπάρχει ακάλυπτο ποσό αποθεματικού, αυτό θα φορολογείται με συντελεστή 15%.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010, 19:44