Αντλεί 700 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων η ΔΕΗ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014, 20:04
Αντλεί 700 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων η ΔΕΗ
Στην προσφορά ομολογιών (“Senior Notes”), ύψους 700.000.000 ευρώ, με συνδυασμό ομολογιών, ύψους 200.000.000 ευρώ, λήξεως το 2017 και ομολογιών, ύψους 500.000.000 ευρώ, λήξεως το 2019, με σταθερό επιτόκιο 4,75% και 5,5%, ετησίως, αντίστοιχα, προέβη η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική, με αποτέλεσμα οι προσφορές να ανέλθουν συνολικά σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 6 φορές μεγαλύτερες από το αρχικό ποσό της έκδοσης που είχε ανακοινωθεί.

Τα έσοδα από την έκδοση και πώληση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της επιχείρησης και τη μερική προπληρωμή υφιστάμενων δανείων.

Ο όγκος των προσφορών και το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο, που ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες και είναι σημαντικά χαμηλότερο από το κόστος δανεισμού από εμπορικές τράπεζες, που πρόσφατα πέτυχε η επιχείρηση, οδήγησε στην απόφαση να αντληθούν επιπλέον 200 εκατ. ευρώ από τη σημερινή έκδοση.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014, 20:07