Απάντηση ΥΠΟΙΚ για τη διόγκωση του ελλείμματος το 2009

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011, 21:22
Απάντηση ΥΠΟΙΚ για τη διόγκωση του ελλείμματος το 2009
Απάντηση έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών στους ισχυρισμούς του πρώην μέλους του ΔΣ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Ζωής Γεωργαντά περί τεχνητής διόγκωσης του ελλείμματος. Άλλωστε, όπως έγινε γνωστό, για την εν λόγω υπόθεση θα περάσει την πόρτα του οικονομικού εισαγγελέα στις 12 Δεκεμβρίου με την ιδιότητα του υπόπτου ο επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ, Ανδρέας Γεωργίου.

Παρατίθεται η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ:

Αναφορικά με δημοσιεύματα που αφορούν στα στατιστικά μεγέθη για το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης των ετών 2008 και 2009 ισχύουν τα ακόλουθα.

Τον Οκτώβριο του 2009 διαπιστώθηκε ότι το ελληνικό δημόσιο είχε υποχρεώσεις, οι οποίες δεν είχαν καταγραφεί και ανέλαβε την καταγραφή και αποπληρωμή των υποχρεώσεων, όπως αυτών των νοσοκομείων σε προμηθευτές.

Στο πλαίσιο αυτό, τόσο στο προσχέδιο όσο και στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2010, που καταρτίστηκαν τον Οκτώβριο του 2009, υπήρχε ρητή πρόβλεψη για διαμόρφωση υποχρεώσεων των νοσοκομείων κατά το 2009 ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Κατά συνέπεια, στην εκτίμηση διαμόρφωσης του ελλείμματος του 2009 στο 12,7% του ΑΕΠ είχε περιληφθεί μόνο το ποσό των υποχρεώσεων των νοσοκομείων του 2009 και όχι ανεξόφλητες υποχρεώσεις παλαιοτέρων χρήσεων.

Με την οριστική διαμόρφωση των μεγεθών του έτους 2009, όπως αποτυπώνεται στον Π/Υ του 2011 (Εισηγητική έκθεση Π/Υ 2011, πίνακας 5.1), οι νέες υποχρεώσεις των νοσοκομείων για το έτος 2009 ανήλθαν τελικά σε 2.132 εκ. € από τα οποία, ποσό 1.498 εκ. € καλύφθηκε μέσω επιχορήγησης από τον Τακτικό προϋπολογισμό και ποσό 634 εκ. παρέμεινε ως ανεξόφλητη οφειλή των νοσοκομείων, όπως απεστάλη από την ΕΛ.ΣΤΑΤ στη Eurostat τον Οκτώβριο του 2011 (ΕDP 10/2011). Είναι λοιπόν προφανές, ότι τα χρέη των νοσοκομείων δεν κατεγράφησαν στο σύνολό τους στο έλλειμμα του 2009, όπως υποστηρίζεται από κάποιους.

Αναφορικά με το έλλειμμα του 2008, λόγω της μερικής αποτύπωσης του συνολικού πραγματικού μεγέθους των ανεξόφλητων υποχρεώσεων της περιόδου 2005-2008 στις μέχρι τότε επίσημες αναφορές της Ε.Σ.Υ.Ε. προς τη Eurostat, τον Οκτώβριο του 2009 στην επίσημη αναφορά προς τη Eurostat (που αφορούσε το κλείσιμο του 2008), έγινε η καταγραφή όλου του μη δηλωθέντος μέρους των υποχρεώσεων του έτους 2008. Πλην όμως στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της μεθοδολογικής επίσκεψης της Eurostat, τόσο η Ε.Σ.Υ.Ε. όσο και η Eurostat διατύπωσαν επιφυλάξεις ως προς το λογιστικό αυτό χειρισμό. Λόγω αυτών των επιφυλάξεων, στα μέσα Νοεμβρίου 2009, συστάθηκε ειδική επιτροπή από μέλη του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υγείας για τον ακριβή προσδιορισμό και την κατανομή των μη δηλωθέντων μέχρι τότε υποχρεώσεων στα έτη που πραγματικά δημιουργήθηκαν. Η επιτροπή, ολοκλήρωσε το έργο της τον Φεβρουάριο του 2010, με πόρισμα το οποίο υποβλήθηκε στην Ε.Σ.Υ.Ε. και στην συνέχεια στην Eurostat. Η Eurostat έκανε αποδεκτό το πόρισμα, με αποτέλεσμα να αποκατασταθούν πλήρως τα ελλείμματα ως προς τις ανεξόφλητες οφειλές των νοσοκομείων της περιόδου 2005-2008, τόσο στις σχετικές αναφορές προς τη Eurostat όσο και στους επόμενους Προϋπολογισμούς.

Επισημαίνεται ότι αρμόδια για τα στατιστικά στοιχεία των χωρών της Ευρωζώνης δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και ορθώς δεν «επεσήμανε» κάτι, αλλά η Eurostat, η οποία είχε πολλές φορές επισημάνει στις ελληνικές αρχές να τηρήσει τη μεθοδολογία, μέχρι τον Νοέμβριο του 2010, οπότε και ήρε όλους τους αστερίσκους της για τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία.

Τέλος, σημειώνεται ότι σε σημερινή της ανακοίνωση η Eurostat επισημαίνει ότι κατά την επεξεργασία και συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων των ετών 2009 και 2010 η ΕΛ.ΣΤΑΤ ακολούθησε τους κανόνες που εφαρμόζονται από όλα τα κράτη μέλη και ότι δημοσίευσε τα στοιχεία για το έλλειμμα και το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης χωρίς καμία επιφύλαξη για τις τρεις τελευταίες ανακοινώσεις (Νοεμβρίου 2010, Απριλίου 2011 και Οκτωβρίου 2011) σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την σημαντική πρόοδο στην ποιότητα των δημοσιονομικών στοιχείων που διαβιβάζονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Διαβάστε επίσης Στον εισαγγελέα ως ύποπτος ο επικεφαλής της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011, 21:22