Απέδωσαν οι έλεγχοι της ΥΠΕΕ

Απέδωσαν οι έλεγχοι της ΥΠΕΕ
Βελτίωση παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία από τους ελέγχους, που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών τον Ιανουάριο του 2010 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009.

Το συνολικό εκτιμώμενο ύψος προστίμων και ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση 75%.

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΦΠΑ, ΦΜΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΟΘΕΙ 
 17.846.433,00 ευρώ  20.964.759,00 ευρώ  17
 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΩΝ - ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  10.179  3.299  
 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ  66.572.081,00 ευρώ  135.347.048,00 ευρώ  103
 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Δ.Ο.Υ.  3.686  1.045  
 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ  8.154.308,00 ευρώ
 6.184.259,00 ευρώ
 - 24
 ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑ  43  29  
 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ  1.661.459,00 ευρώ  2.653.304,00 ευρώ
 60
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ & ΦΠΑ  94.234.281,00 ευρώ  165.149.370,00 ευρώ
75

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010, 19:10