Απώλειες στην αγορά καλλυντικών

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012, 16:25
Απώλειες στην αγορά καλλυντικών
Η εγχώρια αγορά καλλυντικών ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 2000-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 5,3%, ενώ το 2010 κατέγραψε απώλειες της τάξης του 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την κλαδική μελέτη που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στην εγχώρια αγορά των καλλυντικών δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, ενώ πολυάριθμα είναι τα εμπορικά σήματα που κυκλοφορούν στην εν λόγω αγορά.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του εξεταζόμενου κλάδου εντείνεται από την παρουσία πληθώρας επιχειρήσεων και υπερπροσφοράς προϊόντων, κυρίως στο κανάλι της ευρείας διανομής.
Σχετικά με την πορεία και εξέλιξη της αγοράς των Καλλυντικών, καθώς και τη διάρθρωσή της, η Διευθύντρια Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κ. Σταματίνα Παντελαίου, ανέφερε τα εξής: «Η εγχώρια αγορά καλλυντικών (σε τιμές χονδρικής) ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 2000-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 5,3%. Ωστόσο, από το 2009 παρουσιάζει πτώση, ενώ το 2010 κατέγραψε απώλειες της τάξης του 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία έχει επηρεάσει αρνητικά και την εξεταζόμενη αγορά, με αποτέλεσμα οι προβλέψεις και για το 2011 να κάνουν λόγο για περαιτέρω συρρίκνωσή της. Ο κλάδος παρουσιάζει σχετικά υψηλή συγκέντρωση, καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι δέκα μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου αποσπούν ποσοστό της τάξης του 75% επί της συνολικής αγοράς, ενώ το ποσοστό των τριών μεγαλύτερων εταιρειών εκτιμάται στο 40% περίπου. Αναφορικά με τη διάρθρωση της αγοράς καλλυντικών, τα προϊόντα περιποίησης δέρματος αποτελούν διαχρονικά την κυριότερη κατηγορία καλλυντικών. Το 2010 εκτιμάται ότι κάλυψαν το 48,2% της συνολικής εγχώριας αγοράς, ενώ ακολούθησαν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών με ποσοστό 32,5%».

Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού ο οποίος συνετάχθη με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα 50 επιχειρήσεων παραγωγής ή / και εισαγωγής καλλυντικών προκύπτουν τα εξής: Το σύνολο του ενεργητικού των εταιρειών του δείγματος δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή το 2010 σε σχέση με το 2009 (οριακή αύξηση 0,2%). Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν το 2010 (κατά 4% περίπου), ενώ οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιορίστηκαν το ίδιο έτος, σημειώνοντας πτώση 7,1% σε σχέση με το 2009. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα.

Οι πωλήσεις των 50 επιχειρήσεων σημείωσαν πτώση 8,2% το 2010 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το δε μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 11,1%. Η μείωση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την επιδείνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων το 2010 (μείωση κατά 59,3%). Τέλος, τα καθαρά κέρδη (προ φόρου εισοδήματος) μειώθηκαν το 2010 κατά 66,5%, ενώ τα κέρδη EBITDA κατά 36,9%.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012, 16:28