Αποσύνδεση της δήλωσης ΦΠΑ από την πληρωμή του

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009, 13:33
Αποσύνδεση της δήλωσης ΦΠΑ από την πληρωμή του
Ρύθμιση για την αποσύνδεση της δήλωσης ΦΠΑ από την πληρωμή του προωθεί το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία θα κατατεθεί στο άμεσο μέλλον για ψήφιση στη Βουλή, και θα προβλέπει την πληρωμή του 30% ταυτόχρονα με τη δήλωση και την εξόφληση του υπολοίπου σε δύο μηνιαίες δόσεις.

Στο διάστημα αυτό θα ισχύει η από το νόμο προβλεπόμενη επιβάρυνση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, αλλά δεν θα ισχύουν οι προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες.

Μετά το διάστημα των δύο μηνών θα αναζητούνται και οι ποινικές ευθύνες και θα επιβάλλεται υψηλότερη επιβάρυνση. Η ανακριβής δήλωση θα τιμωρείται με εξαιρετικά υψηλό πρόστιμο, πολλαπλάσιο του ποσού που δεν έχει δηλωθεί, χωρίς δικαίωμα του εφόρου να προβαίνει σε μείωση του προστίμου.

Σύμφωνα το Υπουργείο Οικονομικών, με τη ρύθμιση αυτή διευκολύνονται οι επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στην υποχρέωση απόδοσης του ΦΠΑ στη σημερινή περίοδο, όπου η αγορά αντιμετωπίζει προβλήματα μειωμένης ρευστότητας, λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης.
 
Διευκολύνονται, επίσης, οι επιχειρήσεις και σε περιπτώσεις μιας έκτακτης οικονομικής δυσκολίας ή δυσανάλογων μεγάλων πωλήσεων κάποιο μήνα, σε σχέση με το μέσο όρο των μηνιαίων πωλήσεών τους.

Η διακίνηση πολλών μεταχρονολογημένων ή και ακάλυπτων επιταγών έχει ως συνέπεια πολλές επιχειρήσεις να μην έχουν εισπράξει το ΦΠΑ των πωλήσεών τους έως την ημέρα καταβολής του, ώστε να μην μπορούν να τον αποδώσουν.

Η ισχύουσα νομοθεσία, η οποία επιβάλλει την ταυτόχρονη δήλωση και εξόφληση του ΦΠΑ, οδηγεί πολλές επιχειρήσεις να κάνουν ανακριβή δήλωση, προκειμένου να μην υποστούν τις συνέπειες της οικονομικής τους αδυναμίας.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009, 13:33