Απόσυρση αυτοκινήτων και το 2014

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013, 21:47
Απόσυρση αυτοκινήτων και το 2014
Παρατείνεται το μέτρο της απόσυρσης αυτοκινήτων μέχρι τις 20/12/2014 με στόχο την ενίσχυση της αγοράς αυτοκινήτου. Η διαδικασία της απόσυρσης αφορά σε αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας που θα αποσυρθούν μέχρι 20.12.2014, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.2000 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγουμένων ετών.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013, 21:52