Αρχίζει ο έλεγχος των χρεών των νοσοκομείων

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009, 15:34
Αρχίζει ο έλεγχος των χρεών των νοσοκομείων
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, και της υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, αποφασίστηκε η σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για τον έλεγχο, την πιστοποίηση και την εξόφληση των χρεών των νοσοκομείων.

Η ομάδα εργασίας συγκροτήθηκε, αφού ελήφθη υπ' όψιν η ανάγκη ελέγχου των στοιχείων για τον ακριβή προσδιορισμό του ύψους των χρεών των νοσοκομείων καθώς και η ανάγκη ρύθμισης των χρεών αυτών.

Έργο της ομάδας είναι ο έλεγχος και η πιστοποίηση των στοιχείων, που αφορούν στα χρέη των νοσοκομείων, ο ακριβής προσδιορισμός του ύψους αυτών καθώς και η μελέτη εναλλακτικών τρόπων διακανονισμού των πιστοποιημένων χρεών.

Την ομάδα εργασίας αποτελούν οι:
α. Ηλίας Πλασκοβίτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών (ως συντονιστής)
β. Νικόλαος Πολύζος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
γ. Κωνσταντίνος Ρόμπας, Δ/ντής Διεύθυνσης Προμηθειών Υ.Υ.Κ.Α.
δ. Χρήστος Ντζιούνης, Γενικός Διευθυντής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισμού, Γ.Λ.Κ.
ε. Στυλιανός Μαραβελάκης, Γ.Λ.Κ

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009, 15:50