Δάνεια σε επιχειρήσεις με γνώμονα τους εργαζόμενους από την Πειραιώς

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009, 19:20
Δάνεια σε επιχειρήσεις με γνώμονα τους εργαζόμενους από την Πειραιώς

Επιχειρηματικά δάνεια τετραετούς διάρκειας με γνώμονα τον αριθμό των εργαζομένων, καθώς και τις νέες προσλήψεις θα δίνει στο εξής η Τράπεζα Πειραιώς στα πλαίσια νέου προγράμματος χρηματοδότησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια της πολιτικής της Τράπεζας για τη χρηματοδοτική στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, με ευνοϊκούς όρους.

Στην προκειμένη περίπτωση, το πρόγραμμα αποβλέπει στην προστασία 50.000 θέσεων εργασίας και αφορά κυρίως μικρές και μεσαίες, αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όλων των κλάδων. 

Ειδικότερα, με βάση το πρόγραμμα αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς: 

-Χορηγεί δάνειο ανά επιχείρηση, έως 2 εκ. ευρώ, με βάση τον αριθμό των απασχολουμένων της. 
-Το ύψος του δανείου, διαμορφώνεται υπολογίζοντας 40.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο στη χρηματοδοτούμενη επιχείρηση. 
-Επιπλέον, για κάθε νέα πρόσληψη το όριο του δανειοδοτούμενου αυξάνεται αυτομάτως, αν το επιθυμεί, κατά 40.000 ευρώ. 

Με τον τρόπο αυτό και με βάση το συνολικό ύψος των 2 δισ. ευρώ του προγράμματος, διασφαλίζονται 50.000 θέσεις εργασίας. 
Ο αριθμός των εργαζομένων θα υπολογίζεται με βάση τις καταστάσεις του ΙΚΑ και θα επιβεβαιώνεται ανά τρίμηνο. 
Τα δάνεια θα είναι τετραετούς διάρκειας, με δύο χρόνια περίοδο χάριτος (όπου θα καταβάλλονται μόνο οι τόκοι). 
Με το πρόγραμμα αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς γίνεται αρωγός στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, σε μία κρίσιμη περίοδο, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην προστασία της εργασίας και την αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς ήδη διαθέτει, μέσω άλλων δικών της προγραμμάτων, 1 δισ. ευρώ για κεφάλαια κίνησης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Αττικής, σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ, 250 εκ. ευρώ στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του νομού Θεσσαλονίκης, 150 εκ. ευρώ στις αντίστοιχες επιχειρήσεις του νομού Αχαΐας και 100 εκ. ευρώ του νομού Μαγνησίας, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Επίσης, συμμετέχει στο πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης για την ενίσχυση της ρευστότητας των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), έχοντας εγκρίνει έως τώρα πάνω από 1.350 αιτήσεις συνολικού ποσού πάνω από 160 εκ. ευρώ.

Ακόμη, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναλάβει την επιπλέον χρηματοδότηση επενδύσεων των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με ποσό ύψους 300 εκ. ευρώ, ένα πρόγραμμα που ήδη επίσης υλοποιείται.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έχει ανακοινώσει την αναστολή των πλειστηριασμών ακινήτων, καθώς και το πάγωμα των δόσεων των δανείων για τους ανέργους, ενώ επίσης για το 2009, έχει δώσει τη δυνατότητα, σε όσους πελάτες της το επιθυμούν, να μειώσουν τη δόση του στεγαστικού τους δανείου στο μισό.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009, 19:20