Δασμοί στις εξαγωγές ασφαλτικών μεμβρανών προς Ισραήλ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011, 19:24
Δασμοί στις εξαγωγές ασφαλτικών μεμβρανών προς Ισραήλ
Δασμοί για πέντε χρόνια, που για την Ελλάδα ανέρχονται στο 10,7% αποφάσισε το Ισραήλ, στο πλαίσιο της διενεργηθείσας έρευνας anti-dumping για τις εισαγωγές ασφαλτικών μεμβρανών (δασμολογική κλάση: 68 07 10 00/ 1) από την Ελλάδα και την Ιταλία.

Αυτό προκύπτει από έγγραφο του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (γενική διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής - διεύθυνση πολιτικής διεθνούς εμπορίου) προς τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, στο οποίο αναφέρονται:

Τα ενδιαφερόμενα μέρη που θίγονται έχουν προθεσμία το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου, να υποβάλλουν εγγράφως τις θέσεις τους στην Συμβουλευτική Επιτροπή anti-dumping, ή να παρουσιάσουν τις θέσεις τους ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011, 19:27