Διανομή 100 εκατ. ευρώ σε πρώην πελάτες των ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016, 19:04
Διανομή 100 εκατ. ευρώ σε πρώην πελάτες των ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE
Το ποσό των 100 εκατ. ευρώ θα λάβουν ως αποζημίωση περί τις 70.000 δικαιούχοι συμβολαίων των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAΕ, στο πλαίσιο της πρώτης προσωρινής διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισής τους.

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο εκκαθαριστής των δύο ασφαλιστικών εταιρειών, πρόκειται να πραγματοποιήσει προσωρινές διανομές ποσών στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής.

Το γεγονός κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό καθώς επτά χρόνια μετά την ανάκληση της άδειας σύστασης και λειτουργίας της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, για πρώτη φορά ανακοινώνεται ενέργεια έναρξης αποκατάστασης των δικαιούχων των υπό εκκαθάριση εταιρειών του Ομίλου ΑΣΠΙΣ, γεγονός που αναδεικνύει αφενός τις συνθήκες χρηστής διαχείρισης και βελτιστοποίησης προς όφελος των δικαιούχων απαιτήσεων του Ομίλου, αφετέρου τις συνθήκες διαφάνειας και αποτελεσματικότητας που επέφερε η εποπτεία της ΤτΕ, τα τελευταία χρόνια.

Ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων ορίζεται η 17η Οκτωβρίου 2016.

Σημειώνεται ότι το ποσό που θα εισπράξουν οι δικαιούχοι, μέσω της παραπάνω διαδικασίας, δεν ταυτίζεται με εκείνο με το οποίο έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων και για το οποίο διατηρούν απαίτηση, αλλά μέρος του.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτική αρχή των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιριών, ανακοινώνει ότι, στο προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διανομές ποσών στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής των υπό εκκαθάριση εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAE.

Η διαδικασία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τους όρους και προϋποθέσεις που θα θέσει ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής, αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΤτE..

Ως ημερομηνία έναρξης της πιστοποίησης των δικαιούχων ορίζεται η 17η Οκτωβρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση εταιριών.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016, 19:47