Διαψεύδονται οι φήμες για αύξηση του ελλείμματος

Διαψεύδονται οι φήμες για αύξηση του ελλείμματος
Κατηγορηματικά διαψεύδει το Υπουργείο Οικονομικών τις φήμες που κυκλοφόρησαν για αναθεώρηση του ελλείμματος του 2009.

Η εκτίμηση θα παραμείνει στο 12,7% του ΑΕΠ, όπως περιγράφεται τόσο στο κείμενο του Προϋπολογισμού όσο και στο κείμενο του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο πλαίσιο της υποχρέωσης της χώρας για τη δημοσιοποίηση του πίνακα SDDS, αναφέρονται σε όλες τις πληρωμές που γίνονται από την Κυβέρνηση, ανεξαρτήτως του εάν αφορούν ανταποδοτικές πληρωμές, πληρωμές υποχρεώσεις παρελθόντων ετών ή κοινές δαπάνες του προϋπολογισμού του έτους.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010, 22:45