Διάσωση πρώτης κατοικίας για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011, 17:21
Διάσωση πρώτης κατοικίας για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
Από σήμερα ξεκίνησε η κατάθεση των αιτήσεων στα Ειρηνοδικεία για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με τις οποίες οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να διασώσουν της πρώτη κατοικία τους και να απαλλαχθούν από ορισμένο τμήμα των οφειλών τους.

Για να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να προσφύγουν στα ειρηνοδικεία είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει αποτύχει η προσπάθεια επίτευξης εξώδικου συμβιβασμού.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου είχαν υποβληθεί 2.500 αιτήσεις εξώδικου συμβιβασμού στις καταναλωτικές οργανώσεις και 1.300 στον Συνήγορο του Καταναλωτή. Από τη μελέτη των πρώτων στοιχείων, προκύπτει ότι τι 98% των οφειλών των ιδιωτών οφείλονται σε 10 πιστωτικά ιδρύματα, όμως, σύμφωνα με τη Γραμματεία Καταναλωτή μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου κανένα αίτημα για ρύθμιση δεν έγινε δεκτό από τις τράπεζες.

Η δυνατότητα που παρέχει ο νόμος στους υπερχρεωμένους καταναλωτές να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, αλλάζει την εικόνα του τοπίου, καθώς η ρύθμιση των οφειλών δεν εξαρτάται από την προθυμία ή τη σύμφωνη γνώμη των Τραπεζών.

Οι υπερχρεωμένοι οφειλέτες οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, μπορούν να επιτύχουν τη ρύθμιση, με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες, ενός μέρους των χρεών τους για τέσσερα έτη και, εφόσον ανταποκριθούν στη ρύθμιση, να απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών.

Ακόμη ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να «σώσει» την πρώτη ή την μοναδική του κατοικία εάν αναλάβει να εξοφλήσει ένα πρόσθετο μέρος των χρεών που ανέρχεται μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας της σε χρονικό διάστημα μέσα σε είκοσι το πολύ χρόνια και με το ευνοϊκό επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011, 17:26