Διατηρείται η αρνητική αξιολόγηση για την Τράπεζα Κύπρου

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014, 13:01
Διατηρείται η αρνητική αξιολόγηση για την Τράπεζα Κύπρου
Αρνητική διατηρεί την αξιολόγηση των ομολόγων της Τράπεζας Κύπρου, που καλύπτονται από ενυπόθηκες εξασφαλίσεις, η Fitch Ratings.

Ειδικότερα, ο οίκος διατηρεί την αξιολόγηση των καλυμμένων ομολόγων της στη βαθμίδα «Β» και την ίδια την τράπεζα στη βαθμίδα «Επιλεκτική Χρεοκοπία» (Restricted Default).

Όπως αναφέρει στο σκεπτικό της απόφασής του, τα καλυμμένα ομόλογα της Τράπεζας Κύπρου παραμένουν υπό αρνητική παρακολούθηση, παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων επωφελείται από την αναβάθμιση της ίδιας της τράπεζας.

Η διατήρηση στο ίδιο επίπεδο των καλυμμένων ομολόγων, σύμφωνα με τη Fitch, αντανακλά την αβεβαιότητα σε σχέση τόσο με την πορεία της Τράπεζας Κύπρου όσο και με τις επιπτώσεις του υφιστάμενου δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος στην απόδοση του χαρτοφυλακίου ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων της τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος επιβεβαίωσε στις 5 Μαρτίου τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας σε «Περιορισμένη Χρεοκοπία» (Restricted Default- RD), αναβαθμίζοντας παράλληλα την αξιολόγηση βιωσιμότητάς τους σε «cc» και «ccc», αντίστοιχα, από «f».

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014, 13:04