Δηλώνουν και σώνουν...

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015, 08:58


Κίνητρα για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων κεφαλαίων και επενδύσεων επιδιώκει να δώσει το Υπουργείο Οικονομικών με σχετικό νομοσχέδιο που έχει τεθεί προς διαβούλευση.

Κίνητρα για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων κεφαλαίων και επενδύσεων επιδιώκει να δώσει το Υπουργείο Οικονομικών Ουσιαστικά, με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται να ενθαρρυνθούν όσοι διαθέτουν εκτός ή εντός Ελλάδας «μαύρα» χρήματα να τα δηλώσουν με στόχο να αποφύγουν πιθανά προβλήματα με τον νόμο.

Ωστόσο, η ρύθμιση συναντά, ήδη, τις πρώτες αντιδράσεις, καθώς φαίνεται να επιβραβεύονται όσοι διαχρονικά έκλεβαν την εφορία ή αποκτούσαν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.


Τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση

- Φυσικά, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με κεφάλαια κατατεθειμένα ή επενδυμένα στο εξωτερικό κατά την 30η Απριλίου 2015 πρέπει, αφότου ξεκινήσει να ισχύει ο νόμος, να τα δηλώσουν και να πληρώσουν φόρο 15%. Ο συντελεστής αυτός υπολογίζεται βάσει της αξίας των κεφαλαίων ή των επενδύσεων που δηλώνουν οι φορολογούμενοι. Ουσιαστικά, πληρώνοντας φόρο αντίστοιχο του 15% της αξίας των χρημάτων, οι φορολογούμενοι απαλλάσσονται από κάθε άλλου είδους επιβάρυνση (τέλος ή εισφορά) ή ευθύνη απέναντι στον νόμο.

- Όπως προκύπτει από τη διατύπωση του νόμου, τα χρήματα αυτά δεν είναι απαραίτητο να είναι κατατεθειμένα σε τράπεζες, ενώ με υπουργική απόφαση -που θα ακολουθήσει τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του νόμου- θα προσδιορίζεται το είδος των καταθέσεων ή επενδύσεων που μπορούν να νομιμοποιηθούν.

- Όσοι δήλωσαν τα «μαύρα» χρήματα λαμβάνουν πιστοποιητικό στο οποίο βεβαιώνεται ότι ακολούθησαν τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, όπως και ότι εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δηλούντος για τα ανωτέρω κεφάλαια.

- Για τα χρήματα που δεν έχουν δηλώσει και διατηρούν εντός Ελλάδας, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στους φορολογουμένους να τα «νομιμοποιήσουν» μέχρι την 31η Ιουλίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δηλώσουν τα συγκεκριμένα κεφάλαια με αρχική ή συμπληρωματική δήλωση και να πληρώσουν αυτοτελή φόρο 30% επί της αξίας των κεφαλαίων.

- Τι συμβαίνει εάν βρίσκονται σε βάρος φορολογουμένων εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας από δικαστική ή φορολογική αρχή; Εάν ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει εκδοθεί οριστική πράξη προσδιορισμού φόρου, τότε ο φορολογούμενος μπορεί να δηλώσει τα κεφάλαια ή τις επενδύσεις για τις οποίες γίνεται ο έλεγχος και να «καθαρίσει» πληρώνοντας φόρο 30%.

- Εάν μετά τη νομιμοποίηση του αδήλωτου εισοδήματος, κατόπιν ελέγχου εντοπιστούν επιπλέον «μαύρα» χρήματα, αυτά θα φορολογηθούν «ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα», ήτοι με συντελεστές 26-33% που συναθροίζονται με τα δηλωθέντα φορολογητέα εισοδήματα. Εάν, δηλαδή, το φορολογητέο εισόδημα ξεπερνάει τα 50.000 ευρώ, το επιπλέον μη δηλωμένο κεφάλαιο θα φορολογείται με συντελεστή 33%.

Διαβάστε επίσης:


Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015, 09:10