Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 625 εκατ. ευρώ την Τετάρτη

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014, 13:30
Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 625 εκατ. ευρώ την Τετάρτη
Στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους 625 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, «την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 16 Ιανουαρίου 2015».

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 (Τ+2). Σημειώνεται ότι οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι τις 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για καθεμία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Χ.Λ.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014, 13:30