Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 625 εκατ. ευρώ την Τετάρτη

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015, 12:53
Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 625 εκατ. ευρώ την Τετάρτη
Σε δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων, ύψους 625 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει την Τετάρτη 15 Απριλίου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, «την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 17 Ιουλίου 2015».

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για καθεμία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015, 12:53