Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 875 εκατ. ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014, 08:05
Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 875 εκατ. ευρώ
Στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων, τρίμηνης διάρκειας, ποσού 875 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή του ο ΟΔΔΗΧ, «την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 875 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 13 Φεβρουαρίου 2015».

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Διευκρινίζεται ότι η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι τις 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για καθεμία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014, 08:05