Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 875 εκατ. ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015, 08:14
Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 875 εκατ. ευρώ
Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 26 εβδομάδων και ύψους 875 εκατ. ευρώ, προχωρά σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, «Την Τετάρτη 8 Απριλίου 2015 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 875 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 9 Οκτωβρίου 2015».

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τρίτη 14 Απριλίου 2015 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για καθεμία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015, 08:14