Δημοπρασία εντόκων γραμματίων από τον ΟΔΔΗΧ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016, 08:10
Δημοπρασία εντόκων γραμματίων από τον ΟΔΔΗΧ
Στην έκδοση εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων θα προχωρήσει σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, με στόχο την άντληση 1,25 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016. Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην ΗΔΑΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για καθεμία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016, 08:13