Δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους 1,25 δισ. ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014, 08:47
Δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους 1,25 δισ. ευρώ
Στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων, ύψους 1,25 δισ. ευρώ, εξάμηνης διάρκειας, προχωρά σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΔΔΗΧ, «την Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.250 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 12 Δεκεμβρίου 2014».

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 (Τ+3). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Ο Οργανισμός διευκρινίζει πως η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας όσο και κατά το χρονικό διάστημα των δύο εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για καθεμία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Σημειώνεται ότι για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014, 08:47