«Διηπειρωτικός πύραυλος» κατά των ελληνικών τραπεζών

«Διηπειρωτικός πύραυλος» κατά των ελληνικών τραπεζών
H Bank of America «έκοψε τα φτερά» των ελληνικών τραπεζών, αποκαλύπτοντας τις αδυναμίες τους και μειώνοντας κατά 13% σε μέσο όρο τις τιμές-στόχους, μετά τα αποτελέσματα του δ' τριμήνου, αλλά και τις προοπτικές του 2017.

Πρώτα και κύρια, προβλέπει μείωση κερδών του διαστήματος 2017-2020 κατά 8%-29% ετησίως κατά μέσο όρο, μετά τα αποτελέσματα του 2016. Βλέπει 3%-17% καθοδικό κίνδυνο για τα καθαρά έσοδα στο διάστημα 2017-2018.

Σύμφωνα με την Bank of America, η ποιότητα του ενεργητικού έχει επιδεινωθεί από τις αρχές του 2017 και αυτό μεταφράζεται σε υψηλότερο αναμενόμενο δείκτη COR το 2017, ακόμα κι αν δεν τίθενται σε κίνδυνο οι στόχοι του SSM για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΝΡΕs).

Έτσι, «κόβει» κατά 13% κατά μέσο όρο τις τιμές-στόχους, στα 1,93 ευρώ για την Alpha Bank, από 2,27 ευρώ προηγουμένως και σύσταση Neutral, στα 0,18 ευρώ για την Πειραιώς από 0,22 ευρώ και σύσταση Underperform, στα 0,26 ευρώ για την Εθνική από 0,27 ευρώ και σύσταση Neutral και στα 0,60 ευρώ για την Eurobank από 0,70 ευρώ προηγουμένως και σύσταση Underperform.

Οι ελληνικές τράπεζες θα σημειώσουν σε μέσο όρο δείκτη Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων στο 2,8% το 2017, καλύτερο από το 0,8% κατά μέσο όρο το 2016, αλλά χειρότερα από το 7,0% των ευρωπαϊκών τραπεζών και το 15,0% των τραπεζών στην περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Η μείωση στις προβλέψεις για την κερδοφορία του 2017-2018 οφείλεται κυρίως στη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους και του υψηλότερου COR. Το 2017, τα καθαρά έσοδα από τόκους θα παραμείνουν σχεδόν σταθερά, η μείωση του COR θα είναι μέτρια (1,4% κατά μέσο όρο, --0,1% σε ετήσια βάση). Οι υψηλότερες προβλέψεις αλλά και οι εκροές καταθέσεων είναι οι κυριότεροι κίνδυνοι, όπως επισημαίνει.

Οι ελληνικές τράπεζες οδεύουν προς μείωση των ΝΡΕs κατά € 7,7 δισ. συνολικά το 2017, σύμφωνα με τους στόχους. Στο α' τρίμηνο τα NPLs αυξήθηκαν, αλλά τα ΝΡΕs όχι, και αυτό δεν αποτελεί θετικό σημάδι, οι τράπεζες αντιμετωπίζουν εκ νέου καθυστερήσεις στα εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

Σύμφωνα με τις τράπεζες, ο πρόσφατα εγκεκριμένος νόμος DTC (αναβαλλόμενος φόρος) θα βοηθήσει στο να είναι πιο επιθετικές στις διαγραφές. Αν και εξακολουθεί να είναι φιλικός για τις τράπεζες, δεν είναι πιθανόν να είναι η αιτία για την υπέρβαση των στόχων των NPEs του SSM του. Αυτοί οι στόχοι βασίστηκαν στην προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί ο τροποποιημένος νόμος DTC.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017, 15:06