Δραματικές αλλαγές στην αγορά εργασίας

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012, 10:38
Δραματικές αλλαγές στην αγορά εργασίας
Έως και 20% μειώθηκαν οι μισθοί από τις 14 Φεβρουαρίου, όταν τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος για τις συμβάσεις εργασίας (ατομικές και επιχειρησιακές) που υπογράφηκαν και αφορούν σε περίπου 17.000 εργαζομένους.

Σύμφωνα με τα δειγματοληπτικά στοιχεία του ΣΕΠΕ για την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, 3.231 επιχειρήσεις υπέβαλαν καταστάσεις προσωπικού με τροποποιημένες ή νέες ατομικές συμβάσεις εργασίας.

Η μείωση των μισθών είναι 20,63% και αφορά σε 14.626 εργαζομένους.

Επίσης, από τα στοιχεία προκύπτει ότι 45 επιχειρήσεις μείωσαν κατά 20% τους μισθούς 2.296 εργαζομένων μέσω των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012, 11:29