Εθνική: «Δεν έχει παύσει το ενδιαφέρον για το Τ.Τ.»

Εθνική: «Δεν έχει παύσει το ενδιαφέρον για το Τ.Τ.»
Το ενδιαφέρον της για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η Εθνική Τράπεζα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, λόγω του από τις 4 Ιανουαρίου 2013 αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για επιβεβαίωση ή διάψευση δημοσιευμάτων του οικονομικού τύπου σχετικά με την υποβολή προτάσεων στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, οποιεσδήποτε σχετικές διαδικασίες (συνεπώς και η συμμετοχή σε αυτές) είναι απόρρητες και απαγορεύεται ρητά η παροχή ή δημοσίευση κάθε πληροφορίας για αυτές.

Ωστόσο, «λαμβάνοντας υπόψη την προτεραιότητα της εν εξελίξει δημόσιας πρότασης της ΕΤΕ προς τους μετόχους της Τράπεζας Eurobank Ergasias, το ενδιαφέρον της Τράπεζας για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, υπό προϋποθέσεις, δεν έχει παύσει».


Επιμέλεια: Xρήστος Μαζάνης

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013, 18:36