Εθνική Τράπεζα: Διάθεση δεκαετούς ομολόγου 450 εκατ. ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010, 14:06
Εθνική Τράπεζα: Διάθεση  δεκαετούς ομολόγου 450 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διάθεση, με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα, ομολογιακού τίτλου μειωμένης εξασφάλισης διαβάθμισης (Lower Tier II) ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ενδεικτικό της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού προς την ΕΤΕ είναι ότι η έκδοση έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης, με αποτέλεσμα η διάθεσή της να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τεσσάρων εργασίμων ημερών.

Ο εν λόγω ομολογιακός τίτλος θα εκδοθεί την 3 Αυγούστου 2010 από τη θυγατρική NBG Finance Plc, που εδρεύει στη Μεγάλη Βρετανία, με εγγύηση της ΕΤΕ και θα εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Ο ομολογιακός τίτλος θα έχει διάρκεια δέκα χρόνια, με δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς από τον εκδότη με τη συμπλήρωση 5ετίας και σε κάθε επόμενη ημερομηνία καταβολής τόκων το δε ετήσιο επιτόκιο για τα πρώτα 5 έτη είναι σταθερό 7%.

Σε περίπτωση που δεν ασκηθεί το δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς, το ετήσιο επιτόκιο για τη δεύτερη 5ετία αυξάνεται σε 9,5%.

Με την έκδοση αυτή ενισχύονται τα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια της ΕΤΕ με 450 εκατομμύρια ευρώ, ιδιαίτερα ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I ratio) ενισχύεται κατά 34 μονάδες βάσης και ο δείκτης Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων (Total Capital ratio) ενισχύεται κατά 66 μονάδες βάσης.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010, 14:09