Εγκύκλιος για ρυθμίσεις οφειλών στο ΙΚΑ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010, 17:58
Εγκύκλιος για ρυθμίσεις οφειλών στο ΙΚΑ
Τη δυνατότητα να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. έχουν οι εργοδότες με τις διατάξεις του άρθρου 19 ν. 3833/2010 (ΦΕΚ. 40/τ.Α /15-03-2010).

Ειδικότερα, παρέχονται οι εξής δυο δυνατότητες:

A) Εφάπαξ εξόφληση των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών με έκπτωση 40% επί των προσθέτων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών).

B) Ρύθμιση με τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών). Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200,00 €.

Όσοι εργοδότες επιθυμούν να εκμεταλλευτούν την ευνοϊκή ρύθμιση θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στα κατά τόπους υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου να προσδιορισθεί το ύψος της συνολικής οφειλής τους.
Η σχετική εγκύκλιος με αριθμό 24/2010 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., www.ika.gr

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010, 17:58