Έκθεση ΕΕ για την απασχόληση στην Ευρώπη

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009, 19:10
Έκθεση ΕΕ για την απασχόληση στην Ευρώπη
Οι αγορές εργασίας της ΕΕ πλήττονται από την οικονομική κρίση, ανατρέποντας ένα πολύ μεγάλο μέρος των θετικών εξελίξεων των τελευταίων ετών, αναφέρει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Η απασχόληση στην Ευρώπη» που δόθηκε στην δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την έκθεση, η απασχόληση στην ΕΕ μειώθηκε κατά 4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, από την αρχή της κρίσης, παρά το γεγονός ότι οι επιπτώσεις περιορίστηκαν, όπως αναφέρεται, λόγω της χρήσης ρυθμίσεων μειωμένου χρόνου εργασίας και άλλων συστημάτων. Στην έκθεση επισημαίνεται ακόμη ότι οι πολιτικές απασχόλησης πρέπει να εστιάσουν στην προετοιμασία για τη μετάβαση στην οικονομία με μειωμένες εκπομπές άνθρακα.

Η μετάβαση της ΕΕ προς μια ανταγωνιστική οικονομία με μείωση των εκπομπών άνθρακα θα αποτελέσει σημαντική κινητήριο δύναμη όσον αφορά την αγορά εργασίας. Παρόλο που η καθαρή επίδραση στη δημιουργία θέσεων εργασίας δεν θα είναι πολύ μεγάλη - αφού η δημιουργία νέων «πράσινων» θέσεων εργασίας και το «πρασίνισμα» υφιστάμενων θέσεων εργασίας θα αντισταθμιστούν εν μέρει από την απώλεια υφιστάμενων θέσεων εργασίας - οι υποκείμενες διαρθρωτικές αλλαγές θα απαιτήσουν την αναδιάταξη εργαζομένων ανάμεσα στους οικονομικούς τομείς και τα είδη δεξιοτήτων, αναφέρεται στην έκθεση.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009, 19:10