Εκτός Χρηματιστηρίου Αθηνών ο ΔΟΛ

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013, 12:15
Εκτός Χρηματιστηρίου Αθηνών ο ΔΟΛ
Εκτός Χρηματιστηρίου Αθηνών τέθηκαν από σήμερα οι μετοχές του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη (ΔΟΛ Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/652/11.7.2013 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος του κ. Σταύρου Ψυχάρη για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρείας.

Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο κ. Ψυχάρης θα καταβάλει τίμημα τοις μετρητοίς, ύψους 0,64 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας, στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο κ. Ψυχάρης θα αναλάβει να καταβάλει εκ μέρους και για λογαριασμό των εναπομεινάντων μετόχων τα δικαιώματα καταχώρισης που καταβάλλονται στην Ε.Χ.Α.Ε. ύψους 0,08% καθώς και τον αναλογούντα φόρο επί μεταβιβάσεων μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% επί της αξίας της συναλλαγής.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013, 12:28