Ελλάδα: Πρωταθλήτρια στη φορολογία των επιχειρήσεων

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010, 09:47
Ελλάδα: Πρωταθλήτρια στη φορολογία των επιχειρήσεων

Μεταξύ των χωρών με την υψηλότερη φορολογία στις επιχειρήσεις και στους έμμεσους φόρους σε παγκόσμια κλίμακα είναι η Ελλάδα, σύμφωνα με σχετική έρευνα της KPMG.

Στα διανεμόμενα κέρδη και τα μερίσματα, η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα με φορολογικό συντελεστή 40%, που την καθιστά αυτομάτως πρωταθλήτρια της επιχειρηματικής φορολογίας.

Στα αδιανέμητα κέρδη, δηλαδή τα κέρδη που οι επιχειρηματίες επανεπενδύουν, ο συντελεστής φορολογίας που επιβάλλει το ελληνικό Δημόσιο είναι στο 24%, κατά πολύ υψηλότερος από χώρες με παρόμοια οικονομικά δεδομένα, όπως η Ιρλανδία, η Ουγγαρία η Τουρκία και η Πορτογαλία.

Ταυτόχρονα, ανταγωνιστικά κράτη ως προς την Ελλάδα, όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Σερβία και οι Βαλτικές δημοκρατίες, προσπαθούν να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις με φορολογικούς συντελεστές στα διανεμόμενα κέρδη κάτω από 15%.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010, 09:47