Έλεγχος όσων δεν έκαναν περαίωση

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 14 Μαΐου 2011, 07:46
Έλεγχος όσων δεν έκαναν περαίωση
Τα κριτήρια για την επιλογή του δείγματος που θα ελέγξει η εφορία από αυτούς που δεν έκαναν περαίωση αποτελούν τα τελευταία ψηφία του ΑΦΜ και το ύψος των ακαθάριστων εσόδων.

Πρώτοι στο στόχαστρο των φοροελεγκτών βρίσκονται επιτηδευματίες που, ενώ είχαν ακολουθήσει τη διαδικασία της «αυτοπεραίωσης» για τις χρήσεις 2007,1008, και 2009, δεν αποδέχθηκαν το εκκαθαριστικό της πρόσφατης περαίωσης, αλλά και όσοι έχασαν το δικαίωμα της ρύθμισης γιατί δεν κατέβαλαν τουλάχιστον δύο συνεχόμενες ληξιπρόθεσμες δόσεις.

Σύμφωνα με το «Έθνος», αντιμέτωποι με φορολογικό έλεγχο για τις ανέλεγκτες χρήσεις της τριετίας 2007-09 βρίσκονται επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων:
• Τα δύο τελευταία ψηφία του ΑΦΜ είναι 11, 21, 31, 41 και 51
• Το σύνολο των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων τους για κάθε χρήση υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις και 60.000 για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 14 Μαΐου 2011, 07:48