Ελληνικός Χρυσός: Ζημιές 13,1 εκατ. το 2012

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013, 10:14
Ελληνικός Χρυσός: Ζημιές 13,1 εκατ. το 2012
Αυξημένα έσοδα, αλλά μεγαλύτερες ζημιές, σε σύγκριση με το 2011, κατέγραψε το 2012 η μεταλλευτική βιομηχανία Ελληνικός Χρυσός, η αποτελεί από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους θυγατρική του καναδικού, εισηγμένου στα χρηματιστήρια του Τορόντο και της Νέας Υόρκης μεταλλευτικού ομίλου EldoradoGold, ιδιοκτήτη στην Ελλάδα και της ομοειδούς εταιρείας Χρυσωρυχεία Θράκης.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της Ελληνικός Χρυσός το 2012 από τη διάθεση στη διεθνή αγορά μεικτών θειούχων μεταλλευμάτων, που εξόρυξε και επεξεργάστηκε στις υπάρχουσες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της στη Χαλκιδική, ανήλθαν σε 46,41 εκατ. ευρώ, από 37,38 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Αυξήθηκαν, δηλαδή κατά 24,2% σε ποσοστό και κατά 9,03 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση, με πρόεδρο τον Eduardo Moura και διευθύνοντα σύμβουλο τον Πέτρο Στρατουδάκη, παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,495 εκατ. ευρώ, από 3,48 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 28,3%, καθώς το μεικτό της περιθώριο συρρικνώθηκε κατά 8,5 εκατοστιαίες μονάδες (στο 14,9%, από 23,4% το 2011).

Σύμφωνα με σχετική έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή (KPMG), είναι αβέβαιη η έκβαση προσφυγής της επιχείρησης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με απόφασή του που προβλέπει ότι η εταιρεία οφείλει να καταβάλει αποζημίωση για την απόκτηση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων της στην Ελλάδα. Το εν λόγω δικαστήριο, ως γνωστόν, έκρινε ότι το προσφερθέν το 2004 τίμημα ήταν κατώτερο της αξίας των μεταλλευτικών δικαιωμάτων.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013, 10:16