Έλλειψη χρημάτων, στάση εμπορίου

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009, 12:27
Έλλειψη χρημάτων, στάση εμπορίου
Η κρίση παραμένει και η ύφεση επεκτείνεται.

Η έλλειψη ρευστού παγώνει παραγωγικούς τομείς και προκαλεί αναταράξεις στην αγορά.

Τις δραματικές εξελίξεις στην αγορά αποτυπώνουν ανάγλυφα τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος στο Λιανικό Εμπόριο.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των λιπαντικών αυτοκινήτων, τον Ιούνιο του 2009 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2008, σημείωσε μείωση κατά 13,4%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, πτώση κατά 14,2% παρουσίασε και ο δείκτης όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των λιπαντικών αυτοκινήτων, τον Ιούνιο του 2009 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2008.

Η μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών κατά 13,4% προήλθε από τη πτώση κατά 27% του δείκτη της κατηγορίας καταστημάτων, πώλησης καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων, από την πτώση κατά 5,4% του δείκτη της κατηγορίας καταστημάτων-ειδών διατροφής, και από την πτώση κατά 16,9% του δείκτης της κατηγορίας λοιπών καταστημάτων.

Επίσης, πτώση κατέγραψε και ο τζίρος των καταστημάτων βιβλίων-χαρτικών και λοιπών ειδών κατά 32,2% και ο δείκτης των καταστημάτων επίπλων-ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισμού κατά 23,2%.

Η πτώση του δείκτη όγκου στο λιανικό εμπόριο κατά 14,2% προήλθε από την πτώση του δείκτη της κατηγορίας καταστημάτων πώλησης καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων κατά 12,6%, από τη μείωση του δείκτη της κατηγορίας καταστημάτων ειδών διατροφής κατά 9,4%, από τη μείωση του δείκτη των καταστημάτων βιβλίων-χαρτικών και λοιπών ειδών κατά 34,2% και από τη μείωση του δείκτη της κατηγορίας των καταστημάτων επίπλων-ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισμού κατά 24,2%.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των λιπαντικών αυτοκινήτων, τον Ιούνιο του 2009 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2009 παρουσίασε αύξηση κατά 1,8%.

Ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο κατά την αντίστοιχη χρονική σύγκριση κατέγραψε άνοδο 2%.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009, 12:27