Ενδεχόμενο νέου πακέτου βοήθειας προς Ελλάδα βλέπει η UBS

Ενδεχόμενο νέου πακέτου βοήθειας προς Ελλάδα βλέπει η UBS
Το πόσο πιθανή μπορεί να είναι η χορήγηση ενός δεύτερου πακέτου βοήθειας προς την Ελλάδα εξετάζει σε ανάλυσή της, με χθεσινή ημερομηνία, η UBS. Όπως σχολιάζει ο ελβετικός οίκος, αμφιβάλλει ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε υποχρεωτική αναδιάρθρωση του χρέους πριν από το 2013.

«Είναι όλο και πιο προφανές ότι η επιλογή για τις Αρχές στο ερώτημα της χρηματοδότησης της ελληνικής κυβέρνησης μεσοπρόθεσμα είναι απλή και είναι μεταξύ της αναδιάρθρωσης του χρέους και περαιτέρω βοήθειας από Ε.Ε. και Δ.Ν.Τ., καθώς η Ελλάδα θα ξεμείνει από κεφάλαια το 2012» επισημαίνει η UBS. Οι όποιες προσεγγίσεις για αναδιάρθρωση τώρα είναι πολύ πιο δύσκολες, δεδομένης και της έντασης με την οποία εκδηλώνεται η πολεμική, αλλά και της πρόθεσης των Αρχών να αποφύγουν οποιαδήποτε μορφή αναδιάρθρωσης.

Ένα δεύτερο πακέτο βοήθειας θα είναι ίσως προκλητικό να δικαιολογηθεί σε πολιτικό επίπεδο, «καθώς κατά μία έννοια αποδεικνύει τη χρεοκοπία της Ελλάδα». Ωστόσο, θεωρεί η UBS πως οι συνέπειες από μια αναγκαστική αναδιάρθρωση του χρέους είναι υπερβολικές και απρόβλεπτες. «Ως αποτέλεσμα, οι τιμές των ελληνικών ομολόγων θα παραμείνουν αρκετά μεταβλητές για κάποιο διάστημα, αλλά η υποχρεωτική αναδιάρθρωση πιθανότατα θα αναβληθεί». Παρ' όλα αυτά, δεν αποκλείει να επιχειρηθεί μια εθελοντική επαναδιαπραγμάτευση των όρων του δανείου, κάτι για το οποίο ήταν ιδιαίτερα ομιλητικοί οι αξιωματούχοι τελευταίως.

«Κατά την άποψή μας, ακόμη και μια εθελοντική επαναδιαπραγμάτευση θα αποτύγχανε να παράσχει την αναγκαία ώθηση στην ελληνική βιωσιμότητα. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσε να αποτελέσει το αναγκαίο πρώτο βήμα, ώστε να αποφασιστεί να δοθεί περαιτέρω βοήθεια στην Ελλάδα» σημειώνει η UBS.

Και προσθέτει ότι το ελληνικό χρέος θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά μακροπρόθεσμα. «Ας το θέσουμε απλά. Η δημοσιονομική κατάσταση εμφανίζεται να είναι μη διατηρήσιμη μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, η κίνηση αυτή θα μπορούσε να λάβει χώρα πολύ πιο αργά από το 2012 και θα μπορούσε νοητά να απευθύνεται σε χρέος που έχουν στην κατοχή τους οργανισμοί του Δημοσίου αντί για ιδιώτες».

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011, 13:22