Ενημερωθείτε τηλεφωνικώς για την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012, 09:02
Ενημερωθείτε τηλεφωνικώς για την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος
Το Υπουργείο Οικονομικών ενεργοποίησε την παροχή υπηρεσίας τηλεφωνικής ενημέρωσης των φορολογουμένων για την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 2011.

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν αν εκκαθαρίστηκε η φορολογική τους δήλωση στο τηλεφωνικό αριθμό 211-0007111. Για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ο ενδιαφερόμενος, πληκτρολογεί, από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, τον αριθμό κλήσης της υπηρεσίας και τον Α.Φ.Μ. του.

Οι πληροφορίες που παρέχει αυτόματα η υπηρεσία στον ενδιαφερόμενο είναι:

- η ολοκλήρωση ή μη της διαδικασίας εκκαθάρισης της δήλωσής του
- η ημερομηνία εκκαθάρισης και το αποτέλεσμά της (χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό)
- η ημερομηνία είσπραξης του ποσού επιστροφής (όταν είναι πιστωτικό)
- η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης (όταν είναι χρεωστικό)
- η εκτιμώμενη ημερομηνία διενέργειας της επόμενης εκκαθάρισης, σε περίπτωση που η δήλωσή του δεν έχει εκκαθαριστεί.

Ακόμη, από τον τηλεφωνικό αριθμό 211-0007111 οι φορολογούμενοι λαμβάνουν πληροφορίες για την εκκαθάριση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Φυσικών Προσώπων, αλλά και για τη χρήση της κάρτας αποδείξεων.

Η υπηρεσία θα παρέχεται μέχρι το τέλος του 2012.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012, 09:10