Στις 8 Μαΐου η απόφαση για την ακύρωση της συγχώνευσης

Στις 8 Μαΐου η απόφαση για την ακύρωση της συγχώνευσης
Στις 8 Μαΐου, κατά τη διάρκεια νέας έκτακτης γενικής συνέλευσης, θα εγκρίνουν οι μέτοχοι της Alpha Bank την παύση της διαδικασίας συγχώνευσης με την Eurobank, καθώς σήμερα δεν υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία.

Στην έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 5.293 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 160.251.332 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, επί συνόλου 734.269.648 μετοχών, εκ των οποίων 534.269.648 είναι κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, ήτοι ποσοστό 29,99% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012, 15:01