Ταχεία τακτοποίηση με καταβολή του 50%

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013, 06:23
Ταχεία τακτοποίηση με καταβολή του 50%
Από την 1η Αυγούστου η διαδικασία επίλυσης των φορολογικών διαφορών αλλάζει, καθώς το υπουργείο Οικονομικών με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή μεταφέρει τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα στην υπό σύσταση Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματέιας Δημοσίων Εσόδων. Η αλλαγή αυτή έρχεται ως συνέπεια της αργής εξέτασης των φορολογικών διαφορών που λειτούργησε σε βάρος των εσόδων.

Δικαίωμα για επανεξέταση με προκαταβολή του 50% της διαφοράς με την Εφορία

Σύμφωνα με την εφημερίδα "Τα Νέα" η καινούργια διαδικασία προβλέπει για τον φορολογούμενο που αμφισβητεί την καταλογιστική πράξη φόρου, δασμού ή προστίμου, υποβολή προσφυγής με αίτημα (στο οποίο θα αναφέρει τους λόγους που βασίζει το αίτημα) επανεξέτασης της πράξης στην Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης, ενώ η φορολογική αρχή θα αποστέλλει εντός 7 ημερών την προσφυγή του φορολογουμένου στην Υπηρεσία. Με την άσκηση της προσφυγής θα βεβαιώνεται από τη φορολογική αρχή το 50% του αμφισβητούμενου ποσού του φόρου, το οποίο και θα καταβάλλεται.

Εισροή 1,25 δις από φόρους στα κρατικά ταμεία


Με τη νέα διαδικασία υπολογίζεται ότι θα γίνει άμεση είσπραξη 1,25 δις ευρώ μέχρι το Φεβρουάριο του 2014, τα μισά δηλαδή από τα βεβαιωμένα έσοδα των υποθέσεων φοροδιαφυγής. Το υπουργείο θεωρεί επίσης ότι θα απεμπλακούν με τον τρόπο αυτό 300 μεγάλες φορολογικές υποθέσεις, θα εκδικαστούν 100 φορολογικές υποθέσεις άνω των 300.000 ευρώ και θα εκδικαστούν με συνοπτικές διαδικασίες υποθέσεις άνω των 50.000 ευρώ η καθεμιά.

Επιμέλεια: Χρονοπούλου Σοφία

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013, 06:23