Επιτοκιακές αυξήσεις σε υφιστάμενα δάνεια ανακοίνωσε η ATEbank

Επιτοκιακές αυξήσεις σε υφιστάμενα δάνεια ανακοίνωσε η ATEbank
Tην αύξηση κατά 0,50% των επιτοκίων υφισταμένων δανείων, που είναι έμμεσα συνδεδεμένα με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και του βασικού επιτοκίου καταναλωτικών δανείων (ΒΕΚ), το οποίο αναπροσαρμόζεται σε 10,75%, ανακοίνωσε σήμερα η ATEbank.

Αμετάβλητα παραμένουν το βασικό επιτόκιο χορηγήσεων της Τράπεζας (ΒΕΧ 7,50%) και τα βασικά επιτόκια στεγαστικών δανείων.

Τα νέα επιτόκια έχουν ισχύ από τις 9 Μαΐου 2011.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011, 14:21