Αισιοδοξία της Alpha Bank για την ελληνική οικονομία

Αισιοδοξία της Alpha Bank για την ελληνική οικονομία
«Η Ελλάδα εισέρχεται πλέον με το σπαθί της στην πορεία των πλεονασματικών οικονομιών», εκτιμούν οι αναλυτές της Alpha Bank, στο τελευταίο οικονομικό δελτίο της τράπεζας, όπου γίνεται, εκτός των άλλων, μνεία στην πολιτική που οδήγησε στην προσφυγή στην Τρόικα.

«Ουδέν κακόν αμιγές καλού», όμως, σύμφωνα με τους αναλυτές, καθώς οι θυσίες απέδωσαν και έφεραν την εκλογίκευση σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Πλέον, οι ανεπτυγμένες προσδοκίες για ανάκαμψη βασίζονται, σε μεγάλο βαθμό, στον εξωτερικό τουρισμό.

Όπως αναφέρεται, με βάση τα στοιχεία για το ισοζύγιο πληρωμών του οχταμήνου 2013, η Ελλάδα θα εμφανίσει πλεόνασμα άνω του 1% του ΑΕΠ στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών το 2013.

Επίσης, η συνέχιση της πολιτικής των πρωτογενών πλεονασμάτων στη γενική κυβέρνηση, σε συνδυασμό με τη σημαντική βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας που ευνοεί την εγχώρια παραγωγή εις βάρος των εισαγωγών και συντελεί στην αύξηση των εξαγωγών, σηματοδοτούν τη διατήρηση του πλεονασματικού χαρακτήρα στις τρέχουσες συναλλαγές, τα επόμενα χρόνια.

Αυτό, όμως, όπως παρατηρούν οι αναλυτές, δεν σημαίνει ότι η χώρα δεν μπορεί να έχει έλλειμμα στο ισοζύγιο σε κάποιες περιόδους. Κάτι τέτοιο, όμως, θα οφείλεται κυρίως στην εισροή σημαντικών επιχειρηματικών κεφαλαίων και τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην εγχώρια οικονομία.

Μάλιστα, όπως σημειώνει η ανάλυση, τα ανωτέρω συμβαίνουν μετά από πολλές δεκαετίας, στις οποίες η χώρα λειτουργούσε με μεγάλα και συνεχώς αυξανόμενα ελλείμματα στο Ιισοζύγιο, τα οποία χρηματοδοτούντο από τα διογκούμενα πλεονάσματα στο λογαριασμό κεφαλαίων του εξωτερικού ισοζυγίου πληρωμών.

Τα πλεονάσματα αυτά ήταν αποτέλεσμα εξωτερικού δανεισμού από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και αυτόνομων εισροών ξένων κεφαλαίων για επενδύσεις χαρτοφυλακίου και άμεσες επενδύσεις.

Είναι χαρακτηριστικό, δε, όπως επισημαίνεται το ότι σε ολόκληρη τη μεταπολεμική περίοδο και έως το 2009 ,η κύρια επιδίωξη της οικονομικής πολιτικής ήταν η μεγιστοποίηση σε κάθε περίοδο του πλεονάσματος του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, πολλές φορές ανεξαρτήτως αναπτυξιακής σκοπιμότητας και των επιπτώσεων στον στόχο της διατήρησης του εξωτερικού χρέους της χώρας σε ελεγχόμενα επίπεδα.

Η πολιτική, μάλιστα, που ακολουθήθηκε στη δεκαετία του 2000 οδήγησε σε συνεχή αύξηση και τελικά σε διαμόρφωση ενός τεράστιου πλεονάσματος στον λογαριασμό κεφαλαίων (που μεταφράζεται σε έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών) ύψους άνω των 30 δις ευρώ το 2008 που, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, δεν ήταν βιώσιμο.

Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι τώρα γνωστά: Προσφυγή στην Τρόικα για χρηματοδοτική ενίσχυση το 2010, μετά τον εκτοπισμό της χώρας από τις αγορές και τεράστια ύφεση στην οικονομία την τελευταία εξαετία (στην περίοδο της αναπόφευκτης προσαρμογής σε σημαντικά κατώτερο και τελικά μηδενικό επίπεδο δανεισμού από το εξωτερικό), με πτώση του ΑΕΠ κατά -23% το 2013 έναντι του 2008 και με αύξηση της ανεργίας σε επίπεδα άνω του 27%.

Πηγή: kerdos

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013, 00:41