ΕΤΕ: Δεν τέθηκε θέμα για τη Finansbank

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013, 19:54
ΕΤΕ: Δεν τέθηκε θέμα για τη Finansbank
Με αφορμή δημοσιογραφικά ερωτήματα επί δημοσιεύματος και αναρτήσεων σε sites με τίτλο «η Εθνική προχωρεί στην πώληση έως και του 40% της Finansbank» και προς γενικότερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εθνική Τράπεζα επισημαίνει τα εξής.

Πολύ πρόσφατα, τον Ιούνιος, η Εθνική ολοκλήρωσε, επιτυχώς, μέσω και του ιδιωτικού τομέα και μάλιστα σε ποσοστό μεγαλύτερο του προβλεπόμενου ορίου για τις συστημικές τράπεζες, την ανακεφαλαιοποίησή της όπως ορίζεται από τις Αρχές.

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας (12/7/2013), ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κύριος Αλέξανδρος Τουρκολιάς αναφερόμενος στην πορεία της Τράπεζας και του Ομίλου και των προοπτικών τους, τόνισε ότι «σήμερα η Εθνική Τράπεζα εμφανίζει και πάλι δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας μεγαλύτερο του 9%», καθώς επίσης ότι «η αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας που μόλις ολοκληρώθηκε συνοδεύεται από πρόσθετες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης. Ορισμένες από τις ενέργειες αυτές έχουν ολοκληρωθεί όπως η επαναγορά υβριδικών τίτλων και η πρόταση επαναγοράς των προνομιούχων μετοχών στις Η.Π.Α.».

Καμία απολύτως αναφορά δεν έγινε στο κυρίαρχο σώμα των Μετόχων, όπως είναι η Συνέλευση, για τα σχέδια της Εθνικής αναφορικά με τη στρατηγική της σε Ελλάδα και εξωτερικό και ειδικότερα καμία αναφορά για τη Finansbank ή την παρουσία τhς Εθνικής γενικότερα στη ΝΑ Ευρώπη.

Η Εθνική Τράπεζα επεξεργάζεται και θα υποβάλλει, στον προβλεπόμενο χρόνο, στις αρμόδιες εποπτικές Αρχές, το επιχειρησιακό της πρόγραμμα, όπως έχουν υποχρέωση όλες οι συστημικές τράπεζες, και μόλις καταλήξει στο περιεχόμενο αυτού, θα προβεί στις απαιτούμενες εκ του Νόμου ανακοινώσεις. Επί του παρόντος το σχέδιο αυτό είναι υπό διαμόρφωση, πολύ δε περισσότερο δεν προβλέπει άμεσες ενέργειες, που μάλιστα θα «αιφνιδίαζαν» το επενδυτικό κοινό και κανένα στέλεχος της Τράπεζας δεν έχει εκφράσει θέσεις ή σχέδια αναφορικά με κινήσεις στρατηγικής που είναι υπό διαμόρφωση.

Κατά πάγια αρχή, δημοσιεύματα που αναφέρονται σε σχεδιασμούς και δεν προέρχονται από ανακοινώσεις της Τράπεζας, δε σχολιάζονται, είτε αυτά αναφέρονται π.χ. σε πώληση του 20% της Finansbank είτε του 67% ή του 94,5% είτε του 40%, ποσοστά που έχουν κατά καιρούς «αναφερθεί» σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013, 19:54