ΕΤΕ: Κέρδη 181 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014, 19:08
ΕΤΕ: Κέρδη 181 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο
Κερδοφορία για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο ανακοίνωσε σήμερα ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας. Ειδικότερα, ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας παρουσίασε καθαρά κέρδη τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο 2014, σε σχέση με κέρδη 27 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2013.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε αυτό το επίτευγμα συνετέλεσαν η συνεχιζόμενη αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων στην Ελλάδα, απόρροια της βελτίωσης του εγχώριου οικονομικού κλίματος, οι συνεχιζόμενες ενέργειες περιστολής δαπανών καθώς και η αποκλιμάκωση δημιουργίας νέων επισφαλειών. Η θετική συνεισφορά της Finansbank, στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων, συνεχίσθηκε για ένα ακόμη τρίμηνο, με κέρδη 63 εκατ. ευρώ, παρά τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά της Τουρκίας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ οι θυγατρικές της ΝΑ Ευρώπης συνέβαλαν με κέρδη 14 εκατ. ευρώ.

Στην ανακοίνωση, αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, επισημαίνεται ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό πωςι η επιβράδυνση στις νέες επισφάλειες συνεχίζεται για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέες επισφάλειες σημείωσαν πτώση κατά 38% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 380 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η διενέργεια μειωμένων προβλέψεων σε επίπεδο Ομίλου κατά 15%, ύψους 362 εκατ. ευρώ, έναντι 428 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013. Εντούτοις, το επίπεδο κάλυψης των επισφαλών απαιτήσεων από προβλέψεις για τον Όμιλο παρέμεινε στο υψηλό επίπεδο του 56%, που αποτελεί τον υψηλότερο δέκτη κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων της αγοράς. Επιπλέον, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Μαρτίου 2014 σε 23,0%, έναντι 22,5% στο τέλος του 2013.

Επιπλέον, θετική εξέλιξη αποτελεί η συνεχιζόμενη βελτίωση της ρευστότητας. Συγκεκριμένα, η αύξηση των καταθέσεων βελτίωσε τον δείκτη ρευστότητας (δάνεια: καταθέσεις) στο 93%, έναντι 105% το Μάρτιο του 2013. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις για την Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 84% -βελτιωμένος κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση- διατηρώντας την ΕΤΕ με διαφορά στην καλύτερη θέση από άποψη ρευστότητας στην εγχώρια αγορά.

Στην Τουρκία, η αύξηση των καταθέσεων, κατά 23% ετησίως, υπερέβη την αύξηση των δανείων, +16% ετησίως, ενώ σημαντική βελτίωση σημειώθηκε και στο μείγμα των καταθέσεων, μέσω ενίσχυσης κατά 30% σε ετήσια βάση των χαμηλού κόστους καταθέσεων όψεως.

Στις αρχές Μαΐου του 2014 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας ύψους 2,5 δισ. ευρώ, μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Το συνολικό αποτέλεσμα της αύξησης κεφαλαίου, εξαιρουμένων των μέτρων περαιτέρω κεφαλαιακής ενίσχυσης όπως εγκρίθηκαν από την ΤΕ, ενισχύουν τον κύριο βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Ε 1 στο 15,4%, υπερκαλύπτοντας το κανονιστικά ελάχιστο επίπεδο του 8%. Έτσι, η Εθνική Τράπεζα διαθέτει κεφαλαιακή βάση σημαντικά άνω του μέσου όρου του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα, που βρίσκεται στο 10%, και είναι μεταξύ των ισχυρότερων κεφαλαιακά τραπεζών στην Ευρώπη.

Τονίζεται ότι οι δείκτες αυτοί θα ενισχυθούν σημαντικά, τόσο από τη συνεχώς βελτιούμενη οργανική κερδοφορία του Ομίλου όσο και από επιπλέον ενέργειες που θα ενισχύσουν την κεφαλαιακή της επάρκεια.

Η ανάκαμψη των επετειακών εσόδων, η περιστολή του κόστους και η μείωση του κόστους κινδύνου οδηγούν σε μείωση των λειτουργικών ζημιών από 281 εκατ. ευρώ σε 23 εκατ. ευρώ.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 15% ετησίως, στα 45,9 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 5% στο πρώτο τρίμηνο. Η αύξηση των καταθέσεων αντανακλά την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των Ελλήνων καταθετών προς την Τράπεζα και γενικά το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε ισχυρή άνοδος τόσο των προθεσμιακών λογαριασμών κατά 17% σε ετήσια βάση, όσο και των λογαριασμών όψεως (+11%) και ταμιευτηρίου (+2%).

Οι χορηγήσεις πριν την αφαίρεση των προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 46 δισ. ευρώ, +4% σε ετήσια βάση, λόγω της αύξησης των χορηγήσεων προς μεγάλες επιχειρήσεις κατά 9% ετησίως.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε 84% τον Μάρτιο του 2014, έναντι 96% ένα έτος νωρίτερα. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε περαιτέρω κατά 6,2 δισ. ευρώ από το τέλος Δεκεμβρίου 2013 έως σήμερα.

Οι νέες καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών συνέχισαν την πτωτική τους πορεία το α' τρίμηνο 2014, ανερχόμενες στα 312 εκατ. ευρώ (-6% σε τριμηνιαία βάση, -32% σε ετήσια βάση). Ως αποτέλεσμα, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 17% ετησίως, ενώ παράλληλα ο δείκτης κάλυψης των επισφαλειών βελτιώθηκε στο 56%. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση +90 ημερών ανήλθε σε 28,4%.

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Αλέξανδρος Τουρκολιάς αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η επιτυχής αύξηση κεφαλαίου, που έλαβε χώρα εντός του Μαΐου, αποτέλεσε ορόσημο στην προσπάθεια να τεθεί η Εθνική Τράπεζα μεταξύ των πλέον εύρωστων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Η αύξηση υπερκαλύφθηκε σημαντικά, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών επενδυτών για την Τράπεζα.

Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη μετοχική βάση διευρύνθηκε σημαντικά, από 16% σε 43%, εκτός των Ελλήνων ιδιωτών και με συμμετοχή των μεγαλύτερων επενδυτικών οίκων του εξωτερικού με σημαντική διασπορά.

Ο πολυμετοχικός χαρακτήρας της Εθνικής Τράπεζας ενισχύεται περαιτέρω, δεδομένου ότι τουλάχιστον 7 ξένοι επενδυτές διακρατούν από 1% του μετοχικού της κεφαλαίου», προσθέτει.
«Η ανθεκτικότητα των πηγών κερδοφορίας του Ομίλου επιβεβαίωσε για ακόμη ένα τρίμηνο τις στρατηγικές μας επιλογές, για μια Εθνική Τράπεζα δυνατή και αποτελεσματική.

Η δε μοναδική, μεταξύ των Ελληνικών τραπεζών, ρευστότητά της μπορεί να στηρίξει αποφασιστικά τα σταθερά βήματα της Ελλάδας προς την ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας τον πρωταρχικό της ρόλο ως χρηματοδότη της ελληνικής οικονομίας», αναφέρει ο κ. Τουρκολιάς.

Πηγή: ΑΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014, 19:20