Αίτηση εξυγίανσης από τον επιχειρηματία Μπάμπη Βωβό

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014, 17:01
Αίτηση εξυγίανσης από τον επιχειρηματία Μπάμπη Βωβό
Κατατέθηκε η αίτηση εξυγίανσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών από την «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική».

Όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας, στα πλαίσια της διαδικασίας υπαγωγής στο Άρθρο 99, κατετέθησαν σήμερα 30/07/2014 στο αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών οι αιτήσεις επικύρωσης των συμφωνιών εξυγίανσης που υπέγραψε η εταιρία, καθώς και η θυγατρική της με την επωνυμία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με τους πιστωτές τους, οι οποίοι εκπροσωπούν:

α) για την Ανώνυμη Εταιρία ποσοστό 64,15876% του συνόλου των απαιτήσεων και 87,4470% των ενέγγυων απαιτήσεων και β) για τη θυγατρική της ποσοστό 78,73856% των συνολικών απαιτήσεων και 84,31315% των ενέγγυων.

Σημειώνεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η συμφωνία εξυγίανσης θα πρέπει να υπογράφεται από πιστωτές που εκπροσωπούν ποσοστό 60% των συνολικών απαιτήσεων στο οποίο περιλαμβάνεται ποσοστό 40% των τυχόν ενέγγυων απαιτήσεων κατά της εταιρίας. Δικάσιμος και για τις δύο αιτήσεις ορίσθηκε η 17/09/2014.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014, 17:08