Αίτηση πτώχευσης θα υποβάλει η «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες»

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014, 16:30
Αίτηση πτώχευσης θα υποβάλει η «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες»
Αίτηση πτώχευσης, λόγω επαπειλούμενης αδυναμίας κάλυψης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της, ώστε να ληφθούν άμεσα προστατευτικά μέτρα υπέρ της εταιρείας, αποφάσισε να υποβάλει το διοικητικό συμβούλιο της «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες».

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη σε συνέχεια της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών να απορρίψει την αίτηση της εταιρείας περί ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Η «Δίας» αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της πως, με δεδομένη την πίστη του στο μέλλον της εταιρείας, το Δ.Σ. εξακολουθεί να επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας αναδιάρθρωσης με τις τράπεζες και τους λοιπούς πιστωτές της, «καθώς η προοπτική αυτή αποτελεί τη μοναδική βιώσιμη και μακρόπνοη λύση στο σημερινό οικονομικό αδιέξοδο το οποίο αντιμετωπίζει η Δίας».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η αίτηση πτώχευσης δεν καθιστά απαγορευτική την επίτευξη συμφωνίας αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές και την ανάκληση της αίτησης πτώχευσης της «Δίας».


Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014, 16:30