ΕΥΔΑΠ: Στα 26,14 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012, 19:33
ΕΥΔΑΠ: Στα 26,14 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη
Στο ποσό των 26,14 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα μετά από φόρους κέρδη της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. το 2011, σημειώνοντας αύξηση 126,92% σε σύγκριση με το 2010. Επίσης, τα μετά από φόρους κέρδη για τον Όμιλο (ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε.) διαμορφώθηκαν σε 26,05 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 129,71% σε σχέση με το 2010, ενώ τα προ φόρων κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 35,58 εκατ. ευρώ και του Ομίλου σε 35,49 εκατ. ευρώ, από 30 εκατ. ευρώ και 29,83 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το 2010.

Ο κύκλος εργασιών το 2011 διαμορφώθηκε στα 358,60 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 5,40% σε σχέση με το 2010. Η μείωση προήλθε από την υποχώρηση κατά 12,10 εκατ. ευρώ των εσόδων από την παροχή νερού και συναφών υπηρεσιών και κατά 9,20 εκατ. ευρώ από την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης.

Το κόστος των υπηρεσιών για την Εταιρεία και τον Όμιλο μειώθηκε κατά 21,4 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 208,70 εκατ. ευρώ από 230,10 εκατ. ευρώ του 2010 (μείωση 9,30%) και το μικτό κέρδος ανήλθε στο ποσό των 149,90 εκατ. ευρώ από 148,80 εκατ. ευρώ που είχε διαμορφωθεί το 2010. Το Δ.Σ. της εταιρίας αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων, στις 12 Ιουνίου 2012, τη διανομή μερίσματος 0,17 ευρώ ανά μετοχή.

Επιμέλεια:Xρήστος Μαζάνης

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012, 19:35