Φορολογία και παλαιότητα για τα επαγγελματικά σκάφη

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2009, 16:16
Φορολογία και παλαιότητα για τα επαγγελματικά σκάφη
Τον συντελεστή παλαιότητας και τον τρόπο υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των επαγγελματικών σκαφών διευκρινίζει με εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, ο συντελεστής παλαιότητας που εφαρμόζεται κατά τον αποχαρακτηρισμό κυμαίνεται από 5% έως 60%.

Βάσει του νόμου περί σύστασης Ναυτιλιακών Εταιριών Πλοίων Αναψυχής από 7 Αυγούστου και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009, όταν υπάρχει άρση του επαγγελματικού προσανατολισμού με οποιονδήποτε τρόπο, η φορολογητέα αξία προσδιορίζεται επί της αρχικής τιμής του σκάφους, κατά την κατασκευή του, με βάση την παλαιότητα του σκάφους.

Ειδικότερα, για το πρώτο έτος μειώνεται 20%, το δεύτερο έτος 10%, τα επόμενα έτη και μέχρι το όγδοο 5% και με ανώτατο όριο 60%. Επί της φοροληγητέας αξίας επιβάλλεται ΦΠΑ για την αυτοπαράδοση του σκάφους.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2009, 16:16