«Φρένο» Κομισιόν στους οίκους αξιολόγησης

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011, 09:14
«Φρένο» Κομισιόν στους οίκους αξιολόγησης
Μέτρα περιορισμού της παντοκρατορίας των οίκων αξιολόγησης στην ευρωπαϊκή αγορά ανακοίνωσε χθες ο Ευρωπαίος επίτροπος Μισέλ Μπαρνιέ, την ώρα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφιζε τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τον περιορισμό των «ανοικτών» πωλήσεων και των αγοραπωλησιών των ασφαλίστρων κινδύνου (CDS).

Μοναδικό «μελανό» σημείο της ανακοίνωσης το γεγονός ότι η Κομισιόν θα καθυστερήσει την απαγόρευση δημοσιοποίησης αξιολογήσεων για κράτη - μέλη της Ε.Ε. τα οποία αντιμετωπίζουν ισχυρά δημοσιονομικά προβλήματα και έχουν ενταχθεί σε προγράμματα στήριξης.

Παρά ταύτα, οι προτάσεις της Κομισιόν σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν «απαλές». Μεταξύ αυτών σημαντικότερες θεωρούνται:

α. Η πραγματοποίηση αξιολογήσεων για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ανά εξάμηνο και όχι ανά έτος, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
β. Οι αξιολογήσεις θα πρέπει να ανακοινώνονται όταν δεν λειτουργούν οι αγορές και το αργότερο μία ώρα πριν από το «άνοιγμα» των χρηματιστηριακών αγορών της Ευρώπης.
γ. Οι οίκοι θα πρέπει να ενημερώνουν τα κράτη για την επικείμενη έκδοση αξιολόγησής τους μία ημέρα πριν και όχι 12 ώρες, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
δ. Οι εταιρείες θα πρέπει ανά 3ετία να αλλάζουν οίκο αξιολόγησης και παράλληλα θα πρέπει να προσλαμβάνουν έναν από τους επονομαζόμενους «μεγάλους» και κάποιον λιγότερο γνωστό οίκο, ενώ δεν θα μπορούν να προσλάβουν τον ίδιο οίκο που είχαν πριν, εάν δεν περάσει μία 4ετία.
ε. Οι οίκοι θα πρέπει να δημοσιοποιούν με κάθε λεπτομέρεια τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν προκειμένου να αλλάξουν την αξιολόγησή τους.
στ. Θα πρέπει να δημοσιοποιούνται δύο αξιολογήσεις (ταυτόχρονα) μετά την έκδοση δομημένων επενδυτικών προϊόντων.
ζ. Κανένας ιδιώτης ή θεσμικός επενδυτής δεν μπορεί να κατέχει μεγάλα «πακέτα» μετοχών σε περισσότερους από έναν οίκους αξιολόγησης.
η. Οι οίκοι αξιολόγησης που διαχειρίζονται περισσότερο από το 20% της ευρωπαϊκής αγοράς δεν θα μπορούν να εξαγοράζουν έναν ανταγωνιστή τους τουλάχιστον για μία 10ετία.
θ. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Μετοχών και Αγορών (European Securities and Markets Authority-ESMA) θα δημιουργήσει έναν ειδικό δείκτη, στον οποίο θα καταγράφονται οι αξιολογήσεις όλων των οίκων για κάθε αξιολογούμενο καθώς και οι προοπτικές που έχει για αυτόν (European Rating Index).

Επίσης ο M. Μπαρνιέ πρότεινε να απαγορεύεται στους οίκους να ειδοποιούν τους πελάτες τους για οποιαδήποτε αξιολόγηση πριν τη δημοσιοποιήσουν. Σε ό,τι αφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα CDS, στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα, η αγορά ελληνικών CDS θα είναι πλέον δυνατή, μόνο εφόσον ο αγοραστής κατέχει ήδη ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου ή περιουσιακά στοιχεία η αξία των οποίων συσχετίζεται με την αξία των κρατικών αυτών ομολόγων, όπως μετοχές μιας ελληνικής τράπεζας. Σημειώνεται ότι οι προτάσεις που ψήφισε το Ε.Κ. θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τον Νοέμβριο του 2012.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011, 09:32