Γ. Σταθάκης: Σε τρεις άξονες η επίτευξη των στόχων της κυβέρνησης για τη διατλαντική συμφωνία

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016, 05:10
Γ. Σταθάκης: Σε τρεις άξονες η επίτευξη των στόχων της κυβέρνησης για τη διατλαντική συμφωνία
Την Ειδική Επιτροπή της Βουλής για το Περιεχόμενο και τις Διαδικασίες Σύναψης των Διατλαντικών Εμπορικών Συμφωνιών, για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την διατλαντική συμφωνία CETA, ενημέρωσε ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, ο Γιώργος Σταθάκης εξήγησε στα μέλη της επιτροπής, τι πέτυχε η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ:

1. Να υπάρξει νομικά δεσμευτική ερμηνευτική δήλωση ΕΕ - Καναδά με την οποία διασφαλίζονται:

- η προστασία των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και το δικαίωμα επανεθνικοποίησης ιδιωτικοποιημένων σχετικών επιχειρήσεων (π.χ. υπηρεσίες ύδρευσης),

- η διατήρηση υψηλών προδιαγραφών για την προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος,

- η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σύμφωνα και με τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

- η αντικατάσταση του μηχανισμού επίλυσης διαφορών επενδυτή - κράτους (ISDS) με ένα Διεθνές Δικαστικό Σύστημα (ICS), που θα αποτελείται από μόνιμους, σταθερά αμειβόμενους δικαστές (κάτι που διασφαλίζει την ανεξαρτησία τους) και θα περιλαμβάνει Εφετικό Δικαστήριο.

2. Να θεωρηθεί η συμφωνία ως «συμφωνία μεικτής αρμοδιότητας», κάτι που προϋποθέτει την έγκριση όχι μόνο από τα κοινοτικά όργανα αλλά και από τα εθνικά κοινοβούλια.

3. Η διαδικασία προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας, που θα ξεκινήσει εφ? όσον αυτή εγκριθεί από το Ευρωκοινοβούλιο, να περιλαμβάνει μόνο το κομμάτι του εμπορίου και των δημοσίων προμηθειών και όχι τις μεταφορές και το επίμαχο θέμα της επίλυσης των διαφορών ανάμεσα σε ιδιώτες και κράτος.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016, 05:10