Γλυτώνουν τον φόρο πολυτελείας

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013, 17:46
Γλυτώνουν τον φόρο πολυτελείας
Επιβεβαιώνεται με διάταξη σε νομοσχέδιο του Yπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας η απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση για απαλλαγή των σκαφών αναψυχής από τον ετήσιο φόρο πολυτελούς διαβίωσης επιβάλλοντας σε αυτά ετήσιο Τέλος Πλεύσης και Παραμονής (ΤΠΠ).

Τον περασμένο Ιανουάριο σε φορολογικό νομοσχέδιο το ΥΠΟΙΚ είχε επιβάλει ετήσιο φόρο πολυτελούς διαβίωσης στους κατόχους σκαφών αναψυχής αλλά η τελική διάταξη «ξηλώθηκε» ενόψει της επιβολής του ετήσιου Τέλους Πλεύσης και Παραμονής.

Εκτός από την επιβολή του Τέλους και την απαλλαγή των σκαφών αναψυχής από το φόρο πολυτελείας το νομοσχέδιο του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας μεταξύ άλλων προβλέπει τα εξής:

Το ΤΠΠ υπολογίζεται βάσει του μήκους του σκάφους. Σε μηχανοκίνητα ιδιωτικά πλοία αναψυχής άνω των 10 μέτρων, το τέλος παραμονής και πλεύσης υπολογίζεται ως εξής:

α) για τα επόμενα δύο μέτρα, (ήτοι 10,01 έως 12 μέτρα), εκατό (100) ευρώ ανά μέτρο

β) για τα επόμενα τρία μέτρα, (ήτοι 12,01 έως 15 μέτρα), διακόσια (200) ευρώ ανά μέτρο

γ) για τα επόμενα πέντε μέτρα (ήτοι 15,01 έως 20 μέτρα), διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μέτρο

δ) για τα επόμενα πέντε μέτρα (ήτοι από 20,01 έως 24 μέτρα), τριακόσια πενήντα (350) ευρώ ανά μέτρο

ε) για τα επόμενα μέτρα από 24,01 και άνω, τετρακόσια (400) ευρώ ανά μέτρο.

Επίσης, σε ιστιοφόρα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων, το τέλος πλεύσης και παραμονής υπολογίζεται ως εξής:

α) για τα επόμενα τρία μέτρα, (ήτοι 10,01 έως 15 μέτρα), εκατό (100) ευρώ ανά μέτρο

β) για τα επόμενα πέντε μέτρα, (ήτοι 15,01 έως 20 μέτρα), διακόσια (200) ευρώ ανά μέτρο

γ) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι 20,01 έως 24 μέτρα), τριακόσια (300) ευρώ ανά μέτρο

δ) για τα επόμενα μέτρα 24,01 και άνω, τετρακόσια (400) ευρώ ανά μέτρο.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013, 17:54